0909 050 789

back to top

Danh mục kỹ thuật được thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Bác Sĩ Trần Thị Anh Tú

 

 Ghi chú: do TS-BS Tú dành thời gian tập trung nghiên cứu và thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ không phẫu thuật
nên ngưng nhận thực hiện các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.